Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže

Predviđeno je poresko oslobođenje po osnovu sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca

Ne plaća se porez na zarade,na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:
-sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, ili
-akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica, koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlasćenoj ceni od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica.
U slučaju kada ne postoji obaveza plaćanja poreza na zaradu po osnovu sopstvenih akcija, ne postoji ni obaveza plaćanja doprinosa.
Uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje
Poresko oslobođenje za primanja po osnovu sopstvenih akcija stečenih bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica, zaposleni može da ostvari pod sledećim uslovima:

1) osnov, način i uslovi sticanja sopstvenih akcija od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica moraju da budu uređeni opštim aktom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, ugovorom o radu zaposlenog, odnosno drugim aktom
2) datum sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama, kao i elementi koji kvalitativno i kvantitativno opredeljuju sopstvene akcije (vrsta, broj, procenat)
3) da zaposleni nije otuđio sopstvene akcije stečene od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica u roku od dve godine od sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama;
4) da poslodavac ili s poslodavcem povezano lice nisu od zaposlenog otkupili sopstvene akcije;
5) da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca, pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama.

Dokaze da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija stečenih bez naknade ili po povlašćenoj ceni, pribavlja lice:
1) poslodavac, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade po odbitku
2) s poslodavcem povezano lice, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade po odbitku
3) zaposleni, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade samooporezivanjem,

Ako zaposleni na prethodno opisan način stekne akcije, odnosno udele u kapitalu nekog trećeg privrednog društva – koje nije njegov poslodavac niti se može smatrati licem povezanim s poslodavcem – takvo sticanje nije obuhvaćeno ovim poreskim oslobođenjem, već podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zaradu prema opštim pravilima.

 

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.