Predviđeno je poresko oslobođenje po osnovu sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca