Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti