Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže
HomeCategory

Poslovne vesti

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/117894-805x350-1.jpg

Ne plaća se porez na zarade,na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu: -sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, ili -akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica, koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlasćenoj ceni od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica. U slučaju kada ne postoji...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/i.a.mind-your-business-01-large-1280x600.jpg

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19) od 01.01.2020. godine novoosnovanim preduzetnicima iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja i iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, autolimari, vulkanizeri i dr.) omogućeno je da budu paušalno oporezovani.Međutim, postojeći preduzetnici iz navedenih delatnosti koji vode poslovne knjige, mogu...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/zz-805x350-1.jpg

Dana 23. decembra je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Najznačajnija izmena se odnosi na produženje roka za ažuriranje podataka u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja za podnosioce jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje do 31. decembra 2020. godine. Naime, u skladu...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/imBnVq-805x350-1.jpg

U cilju unapređenja sistema paušalnog oporezivanja sačinjen je aplikativni softver koji na transparentan način, preko portala Poreske uprave (unosom elemenata od značaja za utvrđivanje poreske obaveze) fizičkom licu – budućem preduzetniku dostavlja informaciju o iznosu poreske obaveze u slučaju otvaranja preduzetničke delatnosti. Takođe, putem softvera omogućena je automatizacija procesa u postupku utvrđivanja obaveza i donošenja...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/1-805x350-1.jpg

Podatak o ličnosti je svaki podatak, koji se odnosi na fizičko lice, čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i indentifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2018/11/77092674-euro-money-euro-cash-background-euro-money-banknotes-805x350-1.jpg

Shodno članu 27. stav 1. tačka 1) Zakona o porеzu na dobit pravnih lica (“Službеni glasnik RS” br. 25/01 … 95/18, u daljеm tеkstu Zakon), kapitalni dobitak obvеznik ostvarujе prodajom, odnosno drugim prеnosom uz naknadu (u daljеm tеkstu: prodaja) nеpokrеtnosti kojе jе koristio, odnosno kojе koristi kao osnovno srеdstvo za obavljanjе dеlatnosti uključujući i nеpokrеtnosti u izgradnji....

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/x-805x350-1.jpg

Prema mišljenju poreskih savetnika, Mišljenje MF nikako ne može da posluži kao osnov osporavanja postupanja skoro svih poslodavaca u pogledu načina dokumentovanja troškova u prethodnom periodu, kao i onih koji nastave sa tom praksom u budućem periodu. Polazeći od toga da već postoje ranije izdata mišljenja MF u kojima je kao primer dokumentovanja troškova naveden...

https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/maxresdefault-805x350-1.jpg

Novousvojeni deo člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana glasi: 17) naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica smatra povezanim licem s nalogodavcem (u daljem tekstu: povezano lice s nalogodavcem), i...

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.