Elektronska uverenja iz poreske uprave

Elektronska uverenja iz poreske uprave

E-uverenja Poreske uprave bez plaćanja administrativnih taksi Poreska uprava Republike Srbije je od 01.03.2019. godine omogućila poreskim obveznicima podnošenje zahteva i izdavanje poreskih uverenja elektronskim putem bez potrebe fizičkog dolaska poreskih obveznika u filijale Poreske uprave, čime je dat značajan doprinos razvoju elektronske uprave u Srbiji koja je usmerena ka uspostavljanju elektronskih usluga. Preko portala […]

Izmene i dopune zakona o porezu na imovinu

Izmene i dopune stupaju na snagu i primenjuju se od 1. januara 2020. godine. Najvažnije izmene se tiču sledećeg: izvršeno je preciziranje kada fer vrednost ne može činiti osnovicu poreza na imovinu; definisani su objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (za koje važi poresko oslobođenje od poreza na imovinu); predviđeni su slučajevi kada obveznik koje […]

Pojednostavljena procedura za paušalce

U cilju unapređenja sistema paušalnog oporezivanja sačinjen je aplikativni softver koji na transparentan način, preko portala Poreske uprave (unosom elemenata od značaja za utvrđivanje poreske obaveze) fizičkom licu – budućem preduzetniku dostavlja informaciju o iznosu poreske obaveze u slučaju otvaranja preduzetničke delatnosti. Takođe, putem softvera omogućena je automatizacija procesa u postupku utvrđivanja obaveza i donošenja […]

Novi način priznavanja kapitalnih dobitaka po MRS

Shodno članu 27. stav 1. tačka 1) Zakona o porеzu na dobit pravnih lica (“Službеni glasnik RS” br. 25/01 … 95/18, u daljеm tеkstu Zakon), kapitalni dobitak obvеznik ostvarujе prodajom, odnosno drugim prеnosom uz naknadu (u daljеm tеkstu: prodaja) nеpokrеtnosti kojе jе koristio, odnosno kojе koristi kao osnovno srеdstvo za obavljanjе dеlatnosti uključujući i nеpokrеtnosti u izgradnji. […]

Komercijalne transakcije

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Ciljevi predloženog zakona su sledeći, preduzimaju se i dalji koraci u procesu digitalizacije kroz praćenje evropskih i svetskih trendova u elektronskom poslovanju, doprinosi se transparentnosti rada kao države, tako i privrednih subjekata. Smanjuje […]

Pomeren rok za ažuriranje šifarnika zanimanja

Dana 23. decembra je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Najznačajnija izmena se odnosi na produženje roka za ažuriranje podataka u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja za podnosioce jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje do 31. decembra 2020. godine. Naime, u skladu […]

Metologija za procenu povezanosti paušalaca sa pravnim licem

Novousvojeni deo člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana glasi: 17) naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica smatra povezanim licem s nalogodavcem (u daljem tekstu: povezano lice s nalogodavcem), i […]

Minimalna zarada od 01.01.2020

Zakon o radu propisuje da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu. Minimalna zarada se utvrđuje na osnovu minimalne cene rada, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade. Minimalna cena rada se utvrđuje u neto iznosu po radnom času za kalendarsku godinu. […]

Automatsko preknjižavanje BOP

Obaveštavamo da će se pod 15.02.2020. godine izvršiti prenos preplate sa BOP za 2019. godinu na BOP za 2020. godinu automatskim putem, bez obaveze podnošenja zahteva za preknjižavanje od strane obveznika. PORESKA UPRAVA

Prednosti za novosnovane preduzetnike

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19) od 01.01.2020. godine novoosnovanim preduzetnicima iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja i iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, autolimari, vulkanizeri i dr.) omogućeno je da budu paušalno oporezovani.Međutim, postojeći preduzetnici iz navedenih delatnosti koji vode […]

Read More

Comments Off on Prednosti za novosnovane preduzetnike