Pon - Pet09h - 17h
AdresaBraće Radovanović 19, Vračar, Beograd
Društvene mreže

Ako vas banka prethodno nije obavestila o uvodjenju provizije za onlajn placanja ovo su Vaša prava

Korisnici usluga jedne poznate banke u Srbiji bili su neprijatno iznenađeni kada im je u toku protekle nedelje za do sada besplatno onlajn plaćanje naplaćena provizija.
Prema saznanjima portala Telegraf, reč je o usklađivanju banke sa matičnom kućom, i reč je o uobičajenoj proceduri u toku procesa preuzimanja, odnosno prodaje.
Svakako, banka je dužna da dostavi korisnicima predlog izmene i to dva meseca pre primene tako da ako ste i vi obuhvaćeni ovom promenom, prečešljajte mejlove da li vam je promaklo ovo obaveštenje. Ukoliko ste sigurni da takve informacije nema, vaše pravo je da raskinete ugovor.

Iz Telegrafa su pitali i Narodnu banku Srbije, koja su još prava građana

 

– Ono na šta NBS utiče i o čemu posebno vodi računa jeste to da pružalac platnih usluga korisnika blagovremeno, na jasan i razumljiv način, obavesti o visini naknada i svim promenama koje za njega mogu biti od značaja. Tako je članom 18. Zakona o platnim uslugama propisano da ukoliko pružalac platnih usluga predlaže izmene i dopune odredaba okvirnog ugovora, onda je dužan da korisniku platnih usluga dostavi predlog tih izmena i dopuna najkasnije dva meseca pre predloženog dana početka njihove primene. Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga predlog izmena i dopuna odredaba okvirnog ugovora dostavi u pisanoj formi – rekli su za Telegraf Biznis iz NBS.

-Dalje, u članu 18. navedenog Zakona propisano je i da se okvirnim ugovorom može utvrditi da će se smatrati da se korisnik platnih usluga saglasio s predlogom izmena i dopuna okvirnog ugovora ako pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna nije obavestio pružaoca platnih usluga da se s tim predlogom nije saglasio, o čemu je pružalac platnih usluga dužan da obavesti korisnika platnih usluga istovremeno s dostavljanjem tog predloga.

U ovom slučaju, pružalac platnih usluga dužan je da korisnika platnih usluga, istovremeno s dostavljanjem pomenutog predloga, obavesti o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog.
Kako podsećaju iz centralne banke, kako bi dodatno povećala transparentnost na tržištu platnih usluga i doprinela još boljoj informisanosti i većoj zaštiti korisnika, NBS je prošle godine bila predlagač Zakona o izmenama i dopunama zakona o platnim uslugama, koji je 8. juna 2018. godine i usvojen.

Osim toga, na internet prezentaciji NBS objavljeni su uporedivi podaci o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga, i to po platnim računima (paketima) za usluge navedene na listi reprezentativnih usluga i za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun.
– To znači da iako NBS ne utiče na poslovnu politiku pružalaca platnih usluga, ona preduzima sve aktivnosti i mere kako bi obezbedila transparentnost naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, kao i kako bi obezbedila da ukoliko korisnik proceni da su naknade njegovog pružaoca platnih usluga previsoke, lako, brzo i jednostavno može da promeni pružaoca platne usluge i pređe kod onog koji će mu obezbediti isti/veći kvalitet usluge uz nižu naknadu – kazali su za Telegraf iz NBS.

Činjenica je da na domaćem tržištu danas posluje 26 banaka, 13 platnih institucija i 2 institucije elektronskog novca, što korisniku omogućava da bira uslugu i pružaoca platnih usluga koji će u najvećoj meri odgovarati njegovim potrebama.
Pružaoci platnih usluga moraju biti svesni da ukoliko žele da zadrže postojeće klijente i privuku nove moraju pružiti najbolji odnos kvaliteta i cene usluge, poručuju iz centralne banke.

Ukoliko korisnici platnih usluga uoče da se njihov pružalac platnih usluga ne pridržava odredaba zaključenog ugovora, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih opštih uslova poslovanja, na internet prezentaciji NBS, u delu Zaštita korisnika, mogu proveriti na koji način mogu da zaštite svoja prava i interese.
Kada je reč o samoj visini provizije, u našoj zemlji NBS ne utvrđuje visinu pojedinačnih naknada za usluge koje pružaoci platnih usluga naplaćuju svojim korisnicima.
Visina naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju svojim korisnicima je predmet poslovne politike, na osnovu čega se on pozicionira u odnosu na ostale pružaoce platnih usluga na tržištu.

O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
KAKO NAS PRONAĆI?Kruna Sistem
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
PIŠITE NAM I PREKO Društvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristupo preko društvenih mreža.
O AGENCIJIKruna Sistem
Naša vizija je da efikasno i efektivno ostvarujemo svoju ulogu u datom sitemu privređivanja i tako postanemo lider u oblasti pružanja računovodstvenih usluga.
Kako nas pronaći?Adresa
Adresa
https://krunasistem.rs/wp-content/uploads/2020/10/logokrunacrveni-300x213-1.png
Pišite nam i prekoDruštvenih mreža
Zbog lakše i brže komunikacije i lakšeg prepoznavanja nas kao nekoga ko je lider u svom poslu, olakšali smo Vam pristup preko društvenih mreža.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.

Copyright by @ 381 Dizajn. Sva prava zadržana.