Year: 2019

Već u decembru prosečna plata 500 EUR

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da očekuje da će već u decembru prosečna plata biti iznad 500 EUR. On je u intervjuu za Blic rekao da će povećanje u javnom sektoru uslediti od novembarske plate, koja se isplaćuje u decembru. – Trenutno su razgovori sa MMF u toku, a ohrabruje nas suficit u budžetu […]

Srbiji nedostaju domaće privatne investicije

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaze da je ekonomski opravdano da plate rastu u skladu sa privrednim rastom, a to je u trenutnim okolnostima oko 6%. Za razliku od penzija gde postoji sistemski zakon koji propisuje jednako povećanje za sve penzionere, u javnom sektoru je opravdano različito povećanje plata, kaže Altiparmakov koji se zalaže da […]

Elektronske fakture trebalo bi da zamene papirne od 2021. godine

Elektronske fakture trebalo bi da od polovine 2021. godine budu uvedene u Srbiji i to će biti još jedan korak ka digitalizaciji poslovanja, koji će firmama olakšati svakodnevni rad, smatraju sagovornici Tanjuga. Novi zakon o računovodstvu, koji će uvesti pojam elektronske fakture, trebalo bi do kraja godine da bude usvojen u Skupštini Srbije, a donedavno […]

Srbija ove godine isplaćuje 230 mil EUR duga uzetog za vreme i u deceniji posle Tita

Iz budžeta Srbije jutros je isplaćeno 11,5 mil EUR, a za šest dana biće isplaćeno još čak 69,7 mil EUR, i sve to po osnovu zajmova koje je Jugoslavija uzimala od svetskih kreditora tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, saznaje Blic Biznis.Reč je o delu kredita koji su Milka Planinc i Veselin Đuranović uzimali u vreme […]

Ako vas banka prethodno nije obavestila o uvođenju provizije za onlajn plaćanja, ovo su vaša prava

Korisnici usluga jedne poznate banke u Srbiji bili su neprijatno iznenađeni kada im je u toku protekle nedelje za do sada besplatno onlajn plaćanje naplaćena provizija.Prema saznanjima portala Telegraf, reč je o usklađivanju banke sa matičnom kućom, i reč je o uobičajenoj proceduri u toku procesa preuzimanja, odnosno prodaje.Svakako, banka je dužna da dostavi korisnicima […]

Kako se postaje jedna od 100 najvećih kompanija u Srbiji

Stotinu najuspešnijih kompanija u regionu godišnje ostvari prihod od 100 milijardi evra. Regionalni projekat “100 najvećih” bira najuspešnije, a direktorka projekta Ana Knežević kaže da je cilj projekta povezivanje i uspostavljanje saradnje među najboljim kompanijama regiona. Ana Knežević kaže da su kriterijumi za izbor najboljih kompanija napravljeni tako da pruže potpunu sliku stanja privrede jedne […]

Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Porez po odbitku na usluge oglašavanjaPorez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na teritoriji Republike Srbije je novija vrsta poreza, uvedena 01.03.2016. godine i regulisana članom 40. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. […]

Predviđeno je poresko oslobođenje po osnovu sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca

Ne plaća se porez na zarade,na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:-sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, ili-akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica, koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlasćenoj ceni od poslodavca ili od sa poslodavcem povezanog lica.U slučaju kada ne postoji obaveza plaćanja poreza […]

Obaveza određivanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak, koji se odnosi na fizičko lice, čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i indentifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog […]

Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak I odlazak na posao

Prema mišljenju poreskih savetnika, Mišljenje MF nikako ne može da posluži kao osnov osporavanja postupanja skoro svih poslodavaca u pogledu načina dokumentovanja troškova u prethodnom periodu, kao i onih koji nastave sa tom praksom u budućem periodu. Polazeći od toga da već postoje ranije izdata mišljenja MF u kojima je kao primer dokumentovanja troškova naveden […]